# برای_دلهای_منتظر

برای دلهای منتظر

                   بنگر که چه خسته ایم از این حال بیا!                                                    شرمنده اگر ندارد اشکال بیا!                   دردا که بمیریم و نبینیم ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 15 بازدید