برای دلهای منتظر

ای جمعه ها به نام تو اما به کام ما!        آیا چه وقت نور تو تابد به شام ما؟!

*********************

ایکاش که باشم و ببینم روزی           پیغام تمام چاووشان نام شماست

*********************

            ترسم که برایم عاقبت راز شوی

                                                     جانم که تمام شد تو آغاز شوی

            این غنچۀ گل محمدی! میترسم

                                                   چشمم که همیشه بسته شد باز شوی

*********************

             عصر یکی جمع رفته ست باز

                                                   پنجره بسته است وبسته است باز

             بازهم این جان جگر سوخته

                                                  بازهم این چشم به در دوخته

*********************

                 این جمعه نیا امیرشان می آید

                                                         آن جمعه نیا وزیرشان می آید

                 یک عده حساب میکنند آقا جان

                                                         از آمدنت چه گیرشان می آید

*********************

            در این تموز فتنه و تکرار تشنگی

                                            این جمعه هم گذشت و نجوشید چشمه ات

/ 7 نظر / 17 بازدید

از غم هجر مکن ناله و فریاد که من / زده ام فالی و فریادرسی می آید.............

خورشيد

از آشنايي با شما خوش حالم لطفا به من سر بزنيد[تایید]

علي رضا

در يك كلمه : عاليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي [نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند] [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ] [لبخند]

باید از خویش بپرسیم که چرا حجت حق خیمه را امن تر از خانه ما میداند؟؟؟؟؟

منتظرظهور

الا طلیعه کوثر سفر بس است بیا غروب غربت مادر سفر بس است بیا بیا به دست بسته مولا میان اتش و دود به شرم چهره حیدر سفر بس است بیا!

تافجر

وقتی میان نفس و هوس جنگ میشود قلبم به چشم همزدنی سنگ میشود اقا ببخش که سرم گرم زندگی است کمتر دلم برای شما تنگ میشود

ابوفاطمه

آقا مسعود از ابیات شعرهات فوق العاده لذت بردم خیلی قشنگه دوست دارم واقعا محشری پسر