این جمعه هم گذشت تو اما نیامدی

 

این هم فرستاده محمد حسین جعفریان عصر جمعه، عصر انتظار ....

 

               به مشتاقان آن شمشیر سرخ شعله ور در باد

                                       بگو، تا انتظار این است اسبی زین نخواهد شد

همش تقصیر خودمونه ......

 

                طی شد تمام مدت عمرم به انتظار

                                     این جمعه هم گذشت و ندیدیم آن نگار


 

/ 0 نظر / 16 بازدید