هر کسی با چیزی است که دوستش دارد

 

حرم ... حرم ...

آنجایی بود که میخاستم برسم، مجبور بودم جلو بنشینم تا مزاحم دیگران نباشم. کیف و کتاب و جزوه‎ها خودش به اندازه یک نفر جا می‎گرفت. با اینکه شامّه‎ی درست و حسابی ندارم و بو را احساس نمیکنم ولی بوی ادکلن یکدفعه تمام وجودم را پر کرد. تند نبود ولی احساس کردم تمام لباسم بوگرفته است. ماشین، خیلی تمیز بود و روی داشبورد را روغن زده بود. معلوم بود که اهل تمیزیه. موهای مرتب، لباس اسپرت به رنگ آبی اسمانی، یقه گرد با زنجیری که به گردنش انداخته بود. جالب بود که نمونه بزرگتر و بدلی اونو زیر آینه وصل کرده بود. برام تعجب آور بود که چرا در مشهد کار می‎کنه و خصوصاً چرا در مسیر حرم.

لهجه مشهدی داشت چند بار اومدم بپرسم شما که زرتشتی هستید اصالتا هم مشهدی هستید یا نه؟ ولی نشد؛ خیلی‎ها رودیدم که مسلمان نیستن ولی با امام رضا حساب کتاب دارن. خودمو نگه داشتم تا مسافرا پیاده شدن. به سمت حرم که پیچید گنبد طلایی آقا امام رضا علیه السلام پیدا شد، پاشو از روی پدال گاز برداشت و دستاشو به سینهاش چسبوند و یه زمزمهای از ادب و احترام .....

    خیلی تعجب کردم بعد از مکثی کوتاه گفتم ببخشید: شما زرتشتی هستید؟

    با تعجب نگاهی کرد و گفت: نه! چطو مگه؟

    گفتم: آخه سراسر ماشین و ظاهر شما پر از علائم زرتشتیاس!!

نتونستم بگم: وقتی آدم چیزی رو دوست داره ازش استفاده میکنه و وقتی هم ازش استفاده کرد ایجاد توجه و تمرکز میکنه و همراهش میشه و با اون شباهت پیدا میکنه ، نمیتونستم بگم یه روایتی هست که میگه «المرء مع من احب و لو کان حجرا» ١

***************************

١. انسان با چیزی که دوستش دارد همیشه همراه است اگر چه یک سنگ باشد. (این روایت معطوف به نتایج دوست داشتنها در قیامت است).

/ 2 نظر / 18 بازدید

هرکس با آن کسی است که دوستش دارد حتی اگر سنگی باشد.سفر به خیر